Revize LPG

Povinná 1x ročně Cena revize LPG: 550 Kč 


Revize zařízení LPG je povinná 1x ročně.


  • Revize plynového zařízení obnáší tyto úkony:
   • kontrolu těsnosti celé soustavy  – hadic a spojů
   • vizuální kontrolu uchycení jednotlivých komponent
   • kontrolu platnosti nádrže (max 10 let od data výroby)
   • ověření funkčnosti multiventilu (uzavření při tankování do plné nádrže)
   • kontrolu údajů v příloze k TP se skutečným stavem

 • Platnost revize je 12 měsíců a potvrzuje se razítkem do přílohy k TP + kartičky k OTP.
 • Revizi je nutné provádět také před každou STK.
 • Platnou revizi LPG vyžaduje také pojišťovna při pojistných událostech.
 • Přílohu k TP, kterou vystavila montážní firma při přestavbě. V případě, že tuto přílohu nemáte (dovoz ze zahraničí, ztráta), je možné za poplatek vystavit protokol o revizi nebo dodatečnou přílohu k TP, do které se zaznamenají výrobní čísla a homologace zařízení.

Co s sebou na revizi LPG?

 • Přílohu k TP
 • Osvědčení LPG  – slouží pro prokázání plynové zástavby a platnosti revize na cestách.
 • Servisní knihu LPG  – pro zaznamenání prováděných úkonů na LPG / CNG pohonu.

Spolu s revizí LPG si můžete také nechat provést výměnu filtrů:

 • výměna filtru plynné fáze se provádí po ujetí cca 20 – 25 000 km
 • výměna filtru kapalné fáze se provádí po ujetí cca 40 – 45 000 km

LPG servis