Kvalita LPG

Kvalita LPG se za poslední roky spíše zvýšila. Např. za červenec 2016 nebyl z 24 vzorků LPG odebraných ČOI vadný ani jeden. Viz web ČOI.

Snížená kvalita paliva LPG se projevuje vyšší spotřebou, nižším výkonem, trháním při jízdě na LPG. Ve výjimečných případech může dojít i k poškození dílů plynové soustavy, zejména uzavíracích prvků jako jsou ventily a vstřikovače.

Obecným doporučením je archivovat doklady o nákupech plynu společně s evidencí km vozidla (knihou jízd) pro pozdější reklamace.

Jednoduchou kontrolu kvality LPG na čerpací stanici můžete provést odečtem ukazatelem tlaku, kterým je vybaven každý stojan na čerpací stanic LPG.  Tlak na stojanu čerpací stanice by měl být okolo 5 Barů. Při výrazně nižším tlaku nastávají problémy s odpařováním a oktanovým číslem směsi PB.

odnuti-o-ulozeni-pokuty-za-poruseni-stanovene-jakosti-pohonnych-hmot/

LPG servis