Ochrana motoru – aditiva

E-shop Systémy pro dávkování aditiv JLM – náhradní náplně

Problémem při provozu na LPG bylo v minulosti poškození motoru tzv. „zaklepáním“ ventilů a jejich sedel.
Zapříčiňovala to nepřítomnost aditiv – ochranných látek – v LPG.

Řešení je možné buďto naprogramováním řídící jednotku na přístřik benzínu, nebo účinější a dnes běžně používané automatické dávkování aditiv, které zajistí, že jsou ventily vašeho motoru chráněné a v bezpečí.

Motorová aditiva promazávají pohyblivé části motoru, vytvářejí na nich ochrannou vrstvu.
Zlepšují chod motoru, snižují jeho opotřebení i spotřebu paliva a přispívají jak ke snížení nákladů na provoz vozidla, tak k ekologičtějšímu provozu vozidla.

Systémy pro dávkování aditiv

Mechanické podtlakové dávkování

Nejjednodušším způsob dávkování kapáním aditiva do sacího potrubí ať už jednobodově nebo vícebodově. Výhodou je nízká cena. Nevýhodou je nemožnost ovlivnit dávkování s ohledem na výkon či otáčky motoru ani s v závislosti na druhu paliva. Tento typ není vhodný pro motory typu valvetronic, valvematic a pro přeplňované motory s turbem.

Elektronicky ovládané programovatelné dávkovací zařízení

Toto zařízení dávkuje aditivum podle obsahu motoru a aktuálního zatížení rovnoměrně v celém rozsahu výkonu motoru v závislosti na vstřikovacích časech plynu a otáčkách motoru.

  • Dávkuje pouze při provozu na LPG,
  • indikuje hladina aditiva,
  • přepne na benzín při spotřebování aditiva,
  • vlastní diagnostika,
  • pro motory valvetronic, valvematic a přeplňované motory s turbem,
  • zároveň čistí a maže plynové vstřikovače, čímž prodlužuje jejich životnost.

LPG servis